Gegevensbeschermingsverklaring

A. Verantwoordelijkheid voor het gebruik van gegevens

Het gebruik van persoonlijke gegevens door de website van De Kruidelier is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De Kruidelier
c/o Rosemary & Co. GmbH
The Pier
Große Bleiche 15
55116 Mainz
Duitsland

Telefoon: 0049175 9277912 (Geen klantenservice hotline, klantenservice alleen bereikbaar via email hallo@dekruidelier.nl

Website: https://www.dekruidelier.nl/
E-Mail: hallo@dekruidelier.nl

Onze juridische adviseur omtrent de privacywetgeving:
hallo@dekruidelier.nl

Contactpersoon: Leonard Immisch

Met deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

B. Gegevensgebruik
Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons of door derden verzameld, opgeslagen en verwerkt.

a) Logdata
Uw bezoek aan de website wordt automatisch geregistreerd. Er worden voornamelijk gegevens over de op dat moment gebruikte website, datum en tijdstip, browsertype, besturingssysteem, referrer-URL (laats bezochte website), IP-adres en provider verzameld. Wij hebben deze persoonsgegevens nodig voor de bescherming van onze online bedrijfsactiviteiten. De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van uw voorafgaande toestemming volgens art. 6 lid 1 a) AVG. Deze logdata wordt na zeven dagen verwijderd en wordt in uitzonderlijke gevallen gebruikt als verklaring of bewijs bij juridische geschillen.

b) Hosting
Voor de werking van de website is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden opgeslagen. De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van uw voorafgaande toestemming volgens art. 6 lid 1 a) AVG. Voor onze zichbaarheid op het web gebruiken we diensten van webhostingaanbieders die wij de hierboven genoemde persoonsgegevens verstrekken. Met de web-hosting providers zijn overeenkomsten gesloten m.b.t. de orderverwerking.

c) Contactopname
Wanneer u met ons contact opneemt, worden uw persoonsgegevens (naam en andere door u aan ons verstrekte contactgegevens) en uw boodschap uitsluitend voor de afwikkeling van uw vraag/mededeling verwerkt. De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van uw voorafgaande toestemming volgens art. 6 lid 1 a) AVG.

d) Productaanbevelingen per e-mail
Als klant van De Kruidelier ontvangt u regelmatig productaanbevelingen van ons per mail. Deze productaanbevelingen ontvangt u van ons onafhankelijk daarvan of u bent geabonneerd op een nieuwsbrief. Wij willen u op deze manier informatie doen toekomen over producten uit ons assortiment waarvoor u op basis van uw laatste aankopen bij ons wellicht interesse heeft. Indien u geen productaanbevelingen meer van ons wilt ontvangen, kunt u dit te allen tijde afwijzen. Neem hiervoor contact op per e-mail aan hallo@dekruidelier.nl of telefonisch via 0049175 9277912. Voor telefoongesprekken geldt het lokale tarief, er komen geen extra kosten bij. Het toezenden van productaanbevelingen vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 f) AVG.

e) Nieuwsbrief
Om klanten regelmatig te informeren over onze producten en aanbiedingen bieden wij de mogelijkheid voor een aanmelding op de nieuwsbrief. Bij een aanmelding op de nieuwsbrief gebruiken wij de door u aan ons verstrekte gegevens (e-mailadres en andere vrijwillig verstrekte persoonsgegevens). Tijdens uw aanmelding heeft u voor het volgende nadrukkelijk toestemming verleend en hebben wij uw toestemming geregistreerd:

Ik wil mij op de nieuwsbrief abonneren (afmelding te allen tijde mogelijk via de afmeldlink of via een e-mail aan hallo@dekruidelier.nl )

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Verzending van de nieuwsbrief na uw toestemming is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6 lid 1a van de AVG. De aanmelding op de nieuwsbrief geschiedt in zogenoemde double-opt-in-methode. Om misbruik tegen te gaan, zenden wij u na de aanmeldingsaanvraag een e-mail waarin u de aanmelding dient te bevestigen. Om het aanmeldingsproces volgens juridische richtlijnen te waarborgen, worden bepaalde gegevens vastgelegd. Dit betreft het tijdstip van de aamelding, het tijdstip van de bevestiging voor het ontvangen van de nieuwsbrief en uw IP-adres. Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken wij de hulp van derden die hiervoor inzicht in de hierboven genoemde persoonsgegevens krijgen.

f) Klaviyo
Wij gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrieven de dienst "Klaviyo", een service van de firma Klaviyo Inc, Boston, USA. De gegevens die zijn opgeslagen bij het aanmelden voor de nieuwsbrief (e-mailadres, evt. naam, IP-adres, datum en tijdstip van uw aanmelding) worden verstuurd naar een server van de firma Klaviyo Inc. in de USA en daar opgeslagen met inachtneming van de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Overige informatie over gegevensbescherming bij Klaviyo vindt u onder: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice. De ontvangst van de nieuwsbrief en daarmee de toestemming voor het opslaan van uw gegevens kunt u te allen tijde voor de toekomst opzeggen resp. herroepen. U vindt de desbetreffende link resp. de afmeldmogelijkheid in de bevestigingsmail en in elke nieuwsbrief.

g) Klantaccount
Wanneer u bij ons een klantaccount aanmaakt, verleent u ons toestemming uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, bankgegevens) en klantgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) op te slaan. Hierdoor kunnen wij u als klant identificeren en heeft u de mogelijkheid bestellingen te plaatsen.

De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van uw voorafgaande toestemming volgens art. 6 lid 1 a) AVG.

h) Verwerken van een aankoop
Wij verwerken uw bestelgegevens voor de vewerking van de koopovereenkomst. De verwerking van deze gegevens is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1b van de AVG.
Wij zenden uw adresgegeven en uw e-mailadressen (pakketaankondiging) aan onze verzendpartner. Wanneer noodzakelijk verstrekken wij de verzendpartner daarbij uw telefoonnummer voor de afstemming van een bezorgmoment.

Wij delen uw transactiegegevens (naam, datum, bestelling, betaalmethode, verzend- en/of ontvangstdatum, aankoopbedrag, geadresseerde en rekening/creditcardnummer) voor de afhandeling van de betaling via een derde partij. Een leeftijdscontrole geschiedt op basis van een wettelijke verplichting volgens art. 6 lid 1 c) AVG.

i)  Gebruik van betaaldienstaanbieders
aa) Amazon Pay
Als u kiest voor de betaalmethode "Amazon Pay", wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna "Amazon Payments" genoemd), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments met het oog op de verwerking van de betaling en alleen voor zover nodig. Voor meer informatie over het privacybeleid van Amazon Payments kunt u terecht op https://pay.amazon.com/uk/help/201751600

bb) Klarna Checkout
Wij maken gebruik van de checkout oplossing van Klarna. Dit betekent dat wij je contact- en bestelgegevens aan Klarna kunnen doorgeven wanneer de checkout wordt geladen, zodat Klarna je aankoop kan afhandelen. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.

Klarna Payments
Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we je contact- en bestelgegevens tijdens het afrekenen (checkout) aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en deze betaalmethoden voor je op maat kan maken. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.


 1. cc) Shopify Payments
  Als u een betalingsmethode kiest die wordt aangeboden door de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments, 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2, wordt de betaling verwerkt door de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd. , 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie we de informatie ontvangen die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) volgens artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor het verwerken van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat daarvoor nodig is. U kunt meer informatie over gegevensbescherming vinden bij Shopify Payments op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/legal/privacy.

  dd) Stripe
  Als u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Stripe, dan wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, aan wie wij uw bestelgegevens (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorgeven conform artikel 6, lid 1, punt b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Voor meer informatie over het privacybeleid van Stripe, ga naar https://stripe.com/de/terms.

  ee) Paypal
  Bij betaling met PayPal – koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of, indien aangeboden, ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen – geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ’PayPal’). Deze overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG en alleen indien dat voor verwerking van de betaling noodzakelijk is.

  PayPal behoudt zich bij koop met creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of – indien aangeboden – ’koop op rekening’ of ’termijnbetaling’ via PayPal als betaalwijzen het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Daartoe worden uw betalingsgegevens in voorkomend geval overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal bij het vaststellen van uw solvabiliteit aan kredietbureaus doorgegeven. Het resultaat van de kredietanalyse met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt door PayPal gebruikt voor beslissingen over de beschikbaarstelling van de respectieve betaalwijze. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogeheten scorewaarden) omvatten. Voor zover er scorewaarden in de kredietwaardigheidscontrole worden meegenomen, zijn deze berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedés. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Aanvullende informatie met betrekking tot gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL

  U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens te allen tijde bezwaar maken door een bericht naar PayPal te sturen. Evenwel blijft aan PayPal in voorkomend geval het recht voorbehouden om uw persoonsgegevens te verwerken indien dat noodzakelijk is voor naleving van de contractuele bepalingen voor het verwerken van betalingen.

  PayPal Express

  Als u de betaling via PayPal Express uitvoert, sturen we u in aansluitings op uw bestelling door naar Paypal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, zodat u vanaf hun portaal opdracht tot betaling kunt geven.

  ff) iDEAL
  Als u kiest voor de betalingsdienstaanbieder iDEAL (Currence Holding B.V., Beethovenstraat 300 Amsterdam, 1077 Nederland, https://www.ideal.nl), een SEPA-gebaseerde betalingsoverdrachtservice. Details over der privacyeinstellungen van iDEAL zijn te vonden op ideal.nl.

  Als u toegang heeft tot internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING Bank, Knab, SNS Bank, Rabobank, Regiobank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers dan kunt u in uw eigen vertrouwde betaalomgeving elektronisch de betaling van uw bestelling voldoen. Tijdens het bestelproces kiest u voor de betaalmethode ‘iDEAL’. Onder uw adresgegevens kunt u aangeven met welke bank u wilt betalen. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. Normaliter wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor het gebruik van iDEAL worden u geen transactiekosten doorberekend. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van iDeal.

  j) Websiteanalyse en marketing

  AA) PERFORMANCE MEDIA
  Deze website maakt gebruik van de dienst Performance Media van Performance Advertising GmbH, Gorch-Fock-Wall 1a, 20354 Hamburg, Duitsland (Performance Media). Performance Media gebruikt voor deze dienst de volgende persoonsgegevens: IP-adres, cookie-ID, user-ID en order-ID. Bij e-mailmarketing maakt Performance Media gebruik van uw e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer. Dit geschiedt alleen wanneer deze gegevens bij ons bekend zijn (newsletter registration). De diensten van Performance Media gebruiken wij voor de vermarkting van ons aanbod op de website. De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van uw voorafgaande toestemming volgens art. 6 lid 1 a) AVG.

  BB) TABOOLA
  Deze website maakt gebruik van de dienst Taboola van Taboola Inc, 1115 Broadway, 7th Floor, New York, New York 10010, VS (Taboola). Taboola gebruikt voor deze dienst de volgende persoonsgegevens: bestemmingswebsite, bezochte websites, clicks en gegevens voor het converteren van de gebruikerstatus. Deze dienst gebruiken wij voor de vermarkting van ons aanbod op de website. De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van uw voorafgaande toestemming volgens art. 6 lid 1 a) AVG.. De bovengenoemde persoonsgegevens worden hierbij gedeeld met Taboola in de Verenigde Staten. Meer informatie over databescherming bij Taboola vindt u op:
  https://www.taboola.com/privacy-policy

  CC) PLISTA
  Deze website maakt gebruik van de dienst Plista van Plista GmbH, Torstraße 33-35, 10119 Berlijn, Duitsland (Plista). Plista gebruikt voor deze dienst de volgende persoonsgegevens: IP-adres, cookie-ID, advertising-ID, order-ID en andere online identifiers. Deze gegevens worden met Plista gedeeld en gepseudonimiseerd. De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van uw voorafgaande toestemming volgens art. 6 lid 1 a) AVG.

  DD) CLOUDFLARE
  Deze website maakt gebruik van de dienst Cloudflare van Cloudflare Inc., 101 Townsend Street San Francisco, CA 94107, VS (Cloudflare). Voor het mogelijk maken van deze dienst gebruikt Cloudflare de volgende persoonsgegevens: naam, titel, positie, contactgegevens, identificatiegegevens, gegevens over uw beroep en privéleven, evenals verbindings- en locatiegegevens (inclusief IP-adres). De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van uw voorafgaande toestemming volgens art. 6 lid 1 a) AVG.. De bovengenoemde persoonsgegevens worden hierbij gedeeld met Cloudflare Inc. in de Verenigde Staten.

  Meer informatie over databescherming vindt u op
  https://www.cloudflare.com/security-policy/

  EE) LIQUIDM
  Deze website maakt gebruik van de dienst van LiquidM Technology GmbH, Rosenthalerstr. 36, 10178 Berlijn, Duitsland. LiquidM gebruikt voor deze dienst de volgende persoonsgegevens: IP-adres, cookie-ID, advertising-ID, order-ID en andere online identifiers. Deze gegevens worden met LiquidM gedeeld en gepseudonimiseerd. De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van uw voorafgaande toestemming volgens art. 6 lid 1 a) AVG.

  Meer informatie over databescherming bij LiquidM vindt u op: https://liquidm.com/privacy-policy/

  GG) COOKIES
  Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website in het lokale geheugen van de browser op de door u gebruikte computer opslaat. Cookies zorgen ervoor dat de browser later door de website weer wordt herkend. De cookies van onze website verzamelen geen persoonsgegevens over u of over uw internetgebruik. De cookies die u heeft ingesteld kunt u op ieder moment weer verwijderen, door deze van uw harde schijf te verwijderen, of in uw internetbrowser de betreffende instellingen te wijzigen. Raadpleeg het helpmenu van uw browser voor meer informatie. Mogelijk moet u de mogelijke impact van cookies telkens wanneer u de website bezoekt opnieuw accepteren.

  Wij gebruiken cookies in combinatie met de volgende tools:

  (I) GOOGLE ANALYTICS
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden aan een server in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. Google zal de opgeslagen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteit op de website voor de eigenaren en om overige diensten te verlenen, die met het websitegebruik en internetgebruik verbonden zijn. Deze informatie gebruiken wij om onze website te optimaliseren en de vermarkting van ons aanbod op onze website te verbeteren. De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van uw voorafgaande toestemming volgens art. 6 lid 1 a) AVG.. Google zal nooit uw IP-adres aan andere bij Google bekende persoonsgegevens koppelen.

  Wij wijzen u erop dat voor deze website de optie ‘_anonymizeIp()’ gebruikt wordt. Deze optie zorgt ervoor dat IP-adressen alleen in afgekorte vorm worden opgeslagen waardoor een directe link met persoonlijke gebruikers uitgesloten is. Een directe link naar uw persoonsgegevens is hierdoor niet mogelijk. Alleen bij uitzonderingen wordt het volledige IP-adres aan een server in de Verenigde Staten overgedragen en daar afgekort.

  U kunt op elk moment afzien van deze dataverzameling van Google door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on via deze link:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

  Een handleiding en verdere uitleg over privacy en voorwaarden van Google vindt u hier:
  https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl
  https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

  Meer informatie over databescherming vindt u hier:
  https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

  (II) FACEBOOK REMARKETING/RETARGETING:
  Deze website maakt gebruik van een zogenoemde tracking pixel. Hiervoor wordt bij een bezoek aan de website een cookie op uw computer, tablet of telefoon opgeslagen. Deze cookies blijven permanent op uw apparaat en volgen vanaf welke advertenties en andere websites u bij De Kruidelier bent gekomen. Wij analyseren en verwerken deze statistische informatie volgens de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG en uitsluitend met het doel om advertenties te verbeteren, de website te optimaliseren en de vermarkting van ons aanbod op de website te verbeteren.

  Deze cookies worden niet ingezet voor een persoonlijke identificatie. Deze persoonsgegevens zijn voor ons anoniem en niet bedoeld om de gebruiker te identificeren. De door een cookie ontstane informatie over uw gedrag op de website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Facebook in de Verenigde Staten verstrekt en daar opgeslagen.

  Meer informatie over databescherming vindt u hier:
  https://www.facebook.com/help/568137493302217

  (III) NEW RELIC
  Deze website gebruikt de software NewRelic, dat een analyse van uw websitegebruik mogelijk maakt. De verkregen informatie uit een cookie over uw websitegebruik (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van NewRelic in de Verenigde Staten overgedragen. Deze gegevens worden gebruikt om de vermarkting van ons aanbod op de website te verbeteren en is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG.

  NewRelic gebruikt informatie om uw websitegebruik te evalueren, rapportages over uw websiteactiviteit voor De Kruidelier samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

  Meer informatie over databescherming bij NewRelic vindt u hier:
  https://newrelic.de/termsandconditions/privacy

  (IV) DOUBLECLICK BY GOOGLE
  Deze website maakt gebruik van Doubleclick by Google, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Doubleclick evalueert online gedrag en staat partners van Google toe gepersonaliseerde advertenties te publiceren. Hiervoor plaatst Google een cookie op uw computer, tablet of telefoon die laat zien welke advertenties in uw browser werden uitgespeeld en in welke advertenties of producten u geïnteresseerd was. Deze informatie wordt aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen volgens art. 6, lid 1a van de AVG.

  U kunt deze dataverzameling te allen tijde deactiveren via deze link: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl&ref_topic=7048998 Kies om gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen of installeer de deactiverings-add-on voor browsers.

  Meer informatie over databescherming bij Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

  (V) GOOGLE ADWORDS
  Deze website maakt gebruik van Google AdWords, een online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Google). Voor de uitvoering van dit programma wordt een zogenoemde conversion tracking uitgevoerd. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie op uw apparaat opgeslagen. Met deze cookie zien Google en De Kruidelier wanneer u op een van onze advertenties heeft geklikt en of u vervolgens op de website van De Kruidelier was. Deze cookie verliest na 30 dagen haar geldigheid en kan u daarna niet meer identificeren. De informatie uit de conversion-cookie maakt het mogelijk voor gebruikers van Google AdWords statistische rapportages op te stellen en daarbij de vermarkting van ons aanbod op de website te verbeteren (art. 6, lid 1f van de AVG). U kunt het gebruik van deze persoonsgegevens in de toekomst tegengaan indien u de cookie van Google conversion tracking via uw internetbrowser deactiveert.

  Meer informatie over databescherming bij Google vindt u hier:
  https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

  (VII) CRITEO
  Om onze advertenties op het internet doelgroepspecifieker en interessanter weer te geven gebruiken wij de diensten van Criteo (Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs/Frankrijk). Opt-Out: u kunt de retargetingdiensten van Criteo op uw browser blokkeren. Lees hiervoor de handleiding op https://www.criteo.com/privacy (zie User Choices Criteo - Criteo Sponsored Products).

  HH) HOTJAR
  Wij gebruiken Hotjar om de behoeftes van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op deze website te optimaliseren. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om informatie over het gedrag van onze gebruikers en over hun eindapparatuur te verzamelen (met name IP-adres van het apparaat (wordt alleen in geanonimiseerde vorm geregistreerd en opgeslagen), beeldschermgrootte, type apparaat (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land) om de voorkeurstaal van onze website aan te geven).

  Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt niet door Hotjar en niet door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren of met overige gegevens over individuele gebruikers samengevoegd. Meer informatie vindt u in Hotjars privacyverklaring hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

  U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van een gebruikersprofiel en van informatie over uw bezoek op onze website door Hotjar alsook het plaatsen van Hotjar trackingcookies op andere websites door op deze Opt-Out-link te klikken: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

  k) Integratie van externe content
  Wij maken gebruikt van externe dynamische content om de presentatie van ons aanbod op de website te optimaliseren. Tijdens een bezoek aan de website wordt via een API automatisch een aanvraag bij de betreffende contentprovider ingediend, waarin bepaalde logdata (bijvoorbeeld het IP-adres van de gebruiker) worden verzonden. De dynamische content wordt daarbij aan onze website doorgegeven en weergegeven. Wij gebruiken externe content bij de volgende processen:

  AA) SOVENDUS
  Waardebonnen van Sovendus GmbH: Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw emailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam, postcode, land en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (art. 6, lid 1 b, f AVG).

  Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/

  BB) GOOGLE FONTS
  Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken, gebruiken wij externe lettertypen van Google Fonts. Deze worden bij een bezoek aan de website door een server van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (Google) gepubliceerd. Google slaat hierbij geen cookies in uw browser op. Volgens onze bronnen wordt hierbij wel het IP-adres aan Google doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om de vermarkting van ons aanbod op de website te verbeteren en is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG.

  Meer informatie over databescherming vindt u hier:
  https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

  CC) GOOGLE MAPS
  Deze website maakt gebruik van de kaarten van Google Maps van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland om u een interactieve kaart ter beschikking te stellen. Bij de samenstelling van deze kaart worden persoonsgegevens, IP-adres en locatiegegevens aan de server van Google in de Verenigde Staten verstrekt en opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om de vermarkting van ons aanbod op de website te verbeteren en is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1f van de AVG.

  Meer informatie over databescherming vindt u hier:
  https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

  DD) TRUST PILOT
  De Kruidelier zal evt. per e-mail contact met u opnemen om u uit te nodigen de service en/of de producten te beoordelen die u van ons heeft ontvangen[, om uw feedback te verzamelen en onze service [en producten] te verbeteren] (het ‛doel’). Omdat wij voor het verzamelen van klantenfeedback samenwerken met een externe onderneming, Trustpilot A/S (‛Trustpilot’), zullen wij voor dit doel uw naam, e-mailadres en referentienummer met Trustpilot delen. Indien u meer wilt weten over hoe Trustpilot uw gegevens verwerkt, kunt u hier de gegevensbeschermingsverklaring van de onderneming inzien.

  De Kruidelier zal zulke beoordelingen evt. ook in andere reclamemiddelen en ander materiaal gebruiken voor reclame en het bevorderen van de verkoop.

  l) Social plug-ins
  Deze website maakt gebruik van websiteplug-ins van derden. Hiermee kunt u uw contacten laten weten of u ons aanbod bevalt, naar inhoud refereren en inhoud delen. De plugins zijn herkenbaar door de logo’s van deze derden. Bij een bezoek aan onze website worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld. Als u een externe gebruiker bent, kunnen deze gegevens worden toegewezen aan het overeenkomstige gebruikersaccount bij de provider in kwestie. Een overdracht van deze gegevens naar een derde partij kan ook plaatsvinden als u niet bent geregistreerd als gebruiker van de derde partij en niet op de plug-in op onze pagina's klikt. We hebben een oplossing met twee klikken geïmplementeerd, zodat de plug-in standaard is uitgeschakeld bij een bezoek aan onze website. Alleen door op de plug-in te klikken, activeert u de plug-ins op onze pagina's. U verleent toestemming bij de volgende melding:

  “Clicks voor een betere bescherming van persoonsgegevens: wanneer u hier klikt, wordt de button actief en kunt u een aanbeveling via Facebook geven. Zodra u dit activeert, worden persoonsgegevens met derden gedeeld.”

  Bij een verstrekking zonder gelijktijdige registratie bij de derde partij is het niet altijd mogelijk om een directe persoonlijke referentie te verschaffen via bijvoorbeeld het IP-Adres. Dit is alleen via uw provider mogelijk.

  Het gebruik van deze persoonsgegevens geschiedt uitsluitend volgen de wettelijke bepalingen van art. 6, lid 1a van de AVG.

  Op deze website worden plug-ins van de volgende aanbieders gebruikt:
 • Facebook plug-in, van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

m) Sollicitaties

Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt binnen het kader van een sollicitatie worden uitsluitend voor sollicitatiedoeleinden gebruikt. Wij delen deze informatie niet met derden. Deze gegevens worden tot het einde van de sollicitatieprocedure opgeslagen. Bij een niet succesvolle sollicitatie worden deze gegevens verwijderd. Bij een succesvolle sollicitatie worden deze persoonsgegevens in het personeelsdossier opgenomen. De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van uw voorafgaande toestemming volgens art. 6 lid 1 a) AVG .

C. Bewaartermijn van persoonsgegevens
Persoonsgegevens die via onze website zijn verstrekt worden alleen bewaard zolang dat nodig is om het beoogde doel te bereiken. In zoverre handels- en fiscale bewaartermijnen in acht moeten worden genomen kan de bewaartermijn uiterlijk 10 jaar bedragen.

D. Informatie over uw rechten

a) Informatie
Op verzoek ontvangt u op elk gewenst moment kosteloos informatie over alle persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen.

b) Uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Conform art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

 • u de juistheid van de gegevens ontkent;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
 • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG;

c) Correctie, annulering, blokkering en overdracht
Als u niet langer instemt met de opslag van uw persoonlijke gegevens of als deze onjuist zijn, zullen wij op toepasselijke wijze zorgen voor de verwijdering of blokkering van uw gegevens of de nodige correcties aanbrengen (voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving). Hetzelfde geldt als we gegevens in de toekomst alleen op een beperkt niveau willen verwerken.

d) Gegevensportabiliteit
Op verzoek zullen wij u van uw gegevens voorzien in een gestandaardiseerd, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat zodat u, wanneer gewenst, de gegevens kunt indienen bij een andere verantwoordelijke persoon.

e) Klachtrecht
U hebt het recht te klagen over de behandeling van uw persoonsgegevens die binnen onze verantwoordelijkheid vallen.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

f) Herroepingsrecht bij toestemming
Elke gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Met deze intrekking zal de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van intrekking niet verder worden verwerkt.

g) Beperkingen
Gegevens waarbij we de betrokkene niet kunnen identificeren, bijvoorbeeld als deze zijn geanonimiseerd voor analysedoeleinden, vallen niet onder de bovenstaande rechten. Informatie, verwijdering, blokkering, correctie of overdracht door een ander bedrijf kan mogelijk zijn met betrekking tot dergelijke informatie als u ons aanvullende informatie verstrekt die identificatie mogelijk maakt.

h) Uitoefening van uw rechten
Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gebruikersgegevens, bij informatie over of correcties op uw gegevens, of over blokkering of verwijdering van gegevens, stuurt u een e-mail naar hallo@dekruidelier.nl

De cookies die we op onze website gebruiken

Wat zijn cookies?
Cookies en vergelijkbare technologieën zijn zeer kleine tekstdocumenten of stukjes code die vaak een unieke identificatiecode bevatten. Wanneer u een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt, vraagt een computer uw computer of mobiele apparaat om toestemming om dit bestand op uw computer of mobiele apparaat op te slaan en toegang te krijgen tot informatie. Informatie verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën kan de datum en tijd van het bezoek bevatten en hoe u een bepaalde website of mobiele applicatie gebruikt.

Waarom gebruiken we cookies?
Cookies zorgen ervoor dat u tijdens uw bezoek aan onze online winkel ingelogd blijft, dat alle items in uw winkelwagen blijven, dat u veilig kunt winkelen en dat de website soepel blijft lopen. De cookies zorgen er ook voor dat we kunnen zien hoe onze website wordt gebruikt en hoe we deze kunnen verbeteren. Afhankelijk van uw voorkeuren kunnen onze eigen cookies bovendien worden gebruikt om u gerichte advertenties te presenteren die aansluiten bij uw persoonlijke interesses.

Wat voor soort cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Sommige van de volgende acties kunnen worden uitgevoerd met behulp van deze cookies. - Bewaar artikelen in een winkelwagentje voor online aankopen - Bewaar uw cookievoorkeuren voor deze website - Bewaar taalvoorkeuren - Log in op onze portal. We moeten controleren of je bent ingelogd.

Prestatie cookies
Deze cookies worden gebruikt om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, ook wel analytische cookies genoemd. We gebruiken deze gegevens voor prestaties en website-optimalisatie.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen voor meer functionaliteit voor onze websitebezoekers. Deze cookies kunnen worden ingesteld door onze externe dienstverleners of onze eigen website. De volgende functionaliteiten kunnen al dan niet worden geactiveerd wanneer u deze categorie accepteert. - Live chat services - Bekijk online video\'s - Social media sharing buttons - Login op onze website met social media

Advertentie / tracking cookies
Deze cookies worden ingesteld door externe advertentiepartners en worden gebruikt voor het profileren en volgen van gegevens op meerdere websites. Als u deze cookies accepteert, kunnen we onze advertenties op andere websites tonen op basis van uw gebruikersprofiel en voorkeuren. Deze cookies slaan ook gegevens op over hoeveel bezoekers onze advertenties hebben gezien of erop hebben geklikt om advertentiecampagnes te optimaliseren.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt ervoor kiezen om alle cookies, behalve de nodige cookies, uit te schakelen. In de instellingen van de browser kunt u de instellingen wijzigen om ervoor te zorgen dat cookies worden geblokkeerd. De meeste browsers geven u een uitleg over hoe u dit kunt doen in de zogenaamde \'help-functie\'. Als u de cookies blokkeert, is het echter mogelijk dat u niet kunt genieten van alle technische functies die onze website te bieden heeft en dit kan een negatieve invloed hebben op uw gebruikerservaring. We hebben het gemakkelijk gemaakt om uw toestemmingen te beheren.
Wijzig uw toestemmingIntrekken van uw toestemming

Dit is uw unieke id:

Als u uw toestemmingen in wilt zien, neem dan contact op met de website eigenaar.
Uw laatste toestemmingswijziging is geregistreerd op:

26-4-2022 07:57


De cookies die we op onze website gebruiken

Scandatum: 2022-04-06
Domeinnaam: https://de-kruidelier.myshopify.com/
Totaal aantal cookies: 19

 

Noodzakelijke cookies:

Cookienaam

Domain

Vervalt

secure_customer_sig

Purpose: Shopify. Used in connection with customer login.

de- kruidelier.myshopify.com

1 year

_tracking_consent

Purpose: This cookie is being used for tracking preferences.

.de- kruidelier.myshopify.com

1 year

_orig_referrer

Purpose: This cookie is generally provided by Shopify and is used in connection with a shopping part.

.de- kruidelier.myshopify.com

Session

cookiefirst-id

Purpose: This cookie contains your unique ID so CookieFirst can identify unique visitors to this website.

de- kruidelier.myshopify.com

11 months 3 weeks 5 days

cookiefirst-consent

Purpose: This cookie saves your cookie preferences for this website. You can change these or withdraw your consent easily.

app.cookiefirst.com

11 months 3 weeks 5 days

Prestatie cookies

Cookienaam

Domain

Vervalt

_y

Purpose: Shopify analytics.

.de- kruidelier.myshopify.com

Session

_shopify_y

Purpose: Shopify analytics.

.de- kruidelier.myshopify.com

Session

_shopify_sa_t

Purpose: Shopify analytics relating to marketing & referrals.

.de- kruidelier.myshopify.com

Session

_shopify_sa_p

Purpose: Shopify analytics relating to marketing & referrals.

.de- kruidelier.myshopify.com

Session

_shopify_s

Purpose: Shopify analytics.

.de- kruidelier.myshopify.com

Session

_s

Purpose: This cookie is associated with Shopify's analytics suite.

.de- kruidelier.myshopify.com

Session

_landing_page

Purpose: This cookie is used to track, report, and analyze on landing pages.

.de- kruidelier.myshopify.com

Session

Functionele cookies

Cookienaam

Domain

Vervalt

_shopify_tw

Purpose: This cookie is being used for managing customer privacy settings.

.de- kruidelier.myshopify.com

2 weeks

_shopify_tm

Purpose: This cookie is used for managing the customer privacy settings.

.de- kruidelier.myshopify.com

30 minutes

_shopify_m

Purpose: This cookie is being used for managing customer privacy settings.

.de- kruidelier.myshopify.com

1 year

__kla_id

Purpose: This cookie is being set by Klaviyo in relation to our order notifications system. It handles tracking and shipping updates among other things.

de- kruidelier.myshopify.com

2 years

Advertentie / tracking cookies

Cookienaam

Domain

Vervalt

localization

Purpose: This cookie is used for monitoring the localization of users

de- kruidelier.myshopify.com

2 weeks

_shopify_evids

Purpose: This cookie is set by Shopify and is used for analytics related to marketing and recommendations.

de- kruidelier.myshopify.com

Session

_shopify_evids

Purpose: This cookie is set by Shopify and is used for analytics related to marketing and recommendations.

 

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.
This cookie table has been created and updated by the CookieFirst consent management platform.